Thursday, 29/9/2022 UTC+2
Interesujący Portal!

Psychoterapia Lublin

Post by relatedRelated post

Jakim sposobem radzić sobie z agresją? Psycholog wspomoże
Agresja w większości wypadków kojarzy nam się z czymś bardzo niepożądanym, wywołującym w osobach strach oraz lęk, a nawet obawy o własne życie. Ludzie agresywni, to przeważnie osoby z ogromną ilością kompleksów, nie radzące sobie z przeszkodami i przenoszące prywatne niepowodzenia na innych. Agresja jest zachowaniem społecznie nieakceptowanym i oczernionym, a nawet penalizowanym. Z badań wypływa, że to mężczyźni bywają o wiele bardziej agresywni aniżeli kobiety, chociaż przyznać należy, iż niedużo jest zgłaszanych przypadków agresji kobiet wobec mężczyzn, a i takie nie przynależą do rzadkości. W Polsce jest niezwykle dużo przypadków agresji wobec słabszy oraz dotyczy to zarówno dzieci, jak zwierząt. Psychologia w nowoczesnym stanie wiedzy jest w stanie dotrzeć do wszelkich mechanizmów generujących agresję i poddać je skutecznej terapii – Psychoterapeuci Lublin. Nie traktuje to tylko osób z zaburzeniem psychopatycznym, które najprzyzwoiciej trzymać w odosobnieniu. Niedużo się mówi o agresji pozytywnej, która jest siłą napędową np. w sporcie. Jest to solidny przykład w jak pożyteczny dla osoby agresywnej oraz jej otoczenia sposób, rozładować nagromadzoną energię. Do grupy zaburzeń dramatyczno-niekonsekwentnych należą zakłócenia antyspołeczne, takie jak egocentryzm, borderline lub socjopatia. Osoby dotknięte tymi zakłóceniami są zwykle niezwykle ubogie emocjonalnie oraz społecznie. Nie są w stanie nauczyć się jakichkolwiek norm społecznych i kierują się jedynie tym, co uznają za porządne dla siebie. Omawiane zakłócenia przystają do tych zjawisk społecznych, jakie najbardziej fascynują psychologów oraz psychiatrów, że względu na ich złożoność oraz komplikacje z poradzeniem sobie ze złożonością tematu.

About